Senast publicerat 19-01-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 14/2019 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum12.06.2019Lämnats avFinlands delegation i OSSEBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

14.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019.

Enda behandlingen

16.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandlingen

17.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

23.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad02.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

säkerhetspolitikEuropavalövervakningOrganisationen för säkerhet och samarbete i Europa