B 14/2019 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.06.2019
Lämnats avFinlands delegation i OSSE
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum14.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum16.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum17.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum22.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum23.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad02.10.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsäkerhetspolitik  Europa  valövervakning  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
Senast publicerat 03-03-2020 16:58