Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

B 15/2016 rd

Senast publicerat 22-06-2016 10:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2016 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.05.2016Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

31.05.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

07.06.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2016.

Enda behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 10/2016 rd och B 15/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.06.2016
Behandlingen avslutad13.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutverksamhetsberättelserregeringar