Senast publicerat 10-04-2019 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2017 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum21.06.2017Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.06.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018.

Enda behandlingen

07.03.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.03.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat30.06.2017
Behandlingen avslutad23.02.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sociala förmåneransökningarFolkpensionsanstaltens fullmäktigeFolkpensionsanstalten