B 15/2017 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum21.06.2017
Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum26.06.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum29.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum09.03.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat30.06.2017
Behandlingen avslutad23.02.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsociala förmåner  ansökningar  Folkpensionsanstaltens fullmäktige  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 10-04-2019 11:34