Senast publicerat 08-04-2021 13:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum24.06.2019Lämnats avDataombudsmannenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.

Enda behandlingen

28.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

02.12.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

03.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.09.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

datasekretesspersonuppgiftersamarbeteDataombudsmannenEuropeiska unionen