B 15/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum24.06.2019
Lämnats avDataombudsmannen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.09.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddatasekretess  personuppgifter  samarbete  Dataombudsmannen  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18.10.2019 15:37