B 15/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum24.06.2019
Lämnats avDataombudsmannen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum02.12.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum03.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.09.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddatasekretess  personuppgifter  samarbete  Dataombudsmannen  Europeiska unionen 
Senast publicerat 26-02-2020 18:37