Senast publicerat 30-01-2023 16:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.06.2020Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.3.2021.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2022.

Enda behandlingen

09.02.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.02.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.02.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020
Behandlingen avslutad16.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakning