Senast publicerat 28-09-2022 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum21.04.2022Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.04.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.09.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2022.

Enda behandlingen

13.09.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.09.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.09.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2022
Behandlingen avslutad08.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bokslutbokföringförvaltningStatens revisionsverk