Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

B 16/2017 rd

Senast publicerat 18-10-2018 11:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 16/2017 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum05.05.2017Lämnats avRiksdagens bankfullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

09.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017.

Enda behandlingen

15.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.05.2017
Behandlingen avslutad08.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

penningpolitikekonomisk politikFinlands BankRiksdagens bankfullmäktigeFinansinspektionen