B 16/2017 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.05.2017
Lämnats avRiksdagens bankfullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum09.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum16.06.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.05.2017
Behandlingen avslutad08.06.2017
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpenningpolitik  ekonomisk politik  Finlands Bank  Riksdagens bankfullmäktige  Finansinspektionen 
Senast publicerat 18-10-2018 11:16