B 16/2018 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.06.2018
Lämnats avRiksdagens justitieombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum04.10.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum08.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2018
Behandlingen avslutad14.09.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagens justitieombudsmän  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  laglighetsövervakning   

B 16/2018 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.06.2018
Lämnats avRiksdagens justitieombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum04.10.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum08.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2018
Behandlingen avslutad14.09.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagens justitieombudsmän  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  laglighetsövervakning   
Senast publicerat 15.1.2020 17:07