B 16/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum18.06.2019
Lämnats avRiksdagens bankfullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum25.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpenningpolitik  finansieringssystem  stabilitet  Finlands Bank  Riksdagens bankfullmäktige  Europeiska centralbanken  Finansinspektionen 
Senast publicerat 15.10.2019 15:46