B 16/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum18.06.2019
Lämnats avRiksdagens bankfullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum25.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum22.11.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum26.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad05.11.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpenningpolitik  finansieringssystem  stabilitet  Finlands Bank  Riksdagens bankfullmäktige  Europeiska centralbanken  Finansinspektionen 
Senast publicerat 03-03-2020 18:22