Senast publicerat 15-09-2021 13:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 16/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.05.2021Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

15.09.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeterresultatrikhet