B 17/2017 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.09.2017
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum13.12.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.10.2017
Behandlingen avslutad30.11.2017
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  digitalisering (process)  social service  hälsovårdstjänster  landskap (provinser)  näringar  god förvaltning  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 28.2.2019 10:28