B 17/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum30.05.2018
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum01.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum12.06.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 11/2018 rd och B 17/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.06.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  revision av statshushållningen  bokslut  offentlig ekonomi  statsbudgeter   
Senast publicerat 26.6.2019 12:52