B 17/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.06.2019
Lämnats avMiljöministeriet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.09.2019
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordklimatpolitik  utsläpp  klimatskydd  trafik   
Senast publicerat 18.10.2019 14:52