B 17/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.06.2019
Lämnats avMiljöministeriet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.02.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.02.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum27.02.2020
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum28.02.2020
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.09.2019
Behandlingen avslutad06.02.2020
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordklimatpolitik  utsläpp  klimatskydd  trafik   
Senast publicerat 28-02-2020 08:58