Senast publicerat 08-03-2018 11:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2016 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.11.2016Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

30.11.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017.

Enda behandlingen

27.04.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.04.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

02.05.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.02.2017
Behandlingen avslutad21.04.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

finanspolitikövervakningstabilitets- och tillväxtpaktenoffentlig ekonomistatsekonomistatsskuldStatens revisionsverk