B 18/2017 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum14.12.2017
Lämnats avRegeringen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum15.12.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum03.07.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.07.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.02.2018
Behandlingen avslutad14.06.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspråkliga rättigheter  nationalspråk  finska  svenska  dövas teckenspråk  samiska  romani  grundrättigheter   
Senast publicerat 05-07-2019 11:25