B 18/2018 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum17.05.2018
Lämnats avRiksdagens bankfullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2018 .
 
Behandling
Plenum
Datum28.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum02.10.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum03.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat31.05.2018
Behandlingen avslutad25.09.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpenningpolitik  finanspolitik  Finlands Bank  Riksdagens bankfullmäktige 
Senast publicerat 17.12.2019 09:58