B 18/2019 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.09.2019
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum13.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad19.05.2020
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentligt ägande  statsekonomi  god förvaltning  riskhantering  strategi  digitalisering (process)  förvaltningsservice  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 19-05-2020 16:49