Senast publicerat 01-02-2022 08:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2019 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum12.09.2019Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

13.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.

Enda behandlingen

23.09.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.09.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

25.09.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2019
Behandlingen avslutad19.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentligt ägandestatsekonomigod förvaltningriskhanteringstrategierdigitalisering (process)förvaltningsserviceStatens revisionsverk