Senast publicerat 22-10-2021 13:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum01.06.2021Lämnats avMiljöministerietBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

klimatpolitikutsläpprapporteringklimatförändringarmiljöskydd