B 19/2017 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.12.2017
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.12.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum14.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2018 rd och B 19/2017 rd . Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.02.2018
Behandlingen avslutad20.04.2018
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvalfinansiering  valkampanjer  utgifter  övervakning  anmälningsplikt  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 14-05-2019 13:31