B 19/2018 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.09.2018
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum14.09.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum05.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat02.10.2018
Behandlingen avslutad20.02.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  revision av statshushållningen  riskhantering  god förvaltning  statsgaranti  statsförvaltning   
Senast publicerat 30.1.2020 14:31