Senast publicerat 14-09-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 19/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.08.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.

Enda behandlingen

09.06.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

09.06.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.06.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.06.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad25.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenoffentlig ekonomistatsbudgetersysselsättningspolitikinvesteringarStatens revisionsverk