B 2/2015 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Riksdagens skrivelse
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.05.2015
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.06.2015
sv_Kertomuksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.09.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.09.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2015 rd.
 
Behandling
Plenum
Datum15.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum16.09.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum17.09.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.06.2015
Behandlingen avslutad26.06.2015
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspecialbibliotek  Riksdagsbiblioteket 
Senast publicerat 06-06-2016 15:28