Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

B 2/2018 rd

Senast publicerat 15-01-2020 17:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2018 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum06.04.2018Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

10.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2018.

Enda behandlingen

28.09.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

03.10.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat13.04.2018
Behandlingen avslutad12.09.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

parlamentsbibliotekRiksdagsbiblioteket