B 2/2018 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum06.04.2018
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum10.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.09.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum03.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.04.2018
Behandlingen avslutad12.09.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordparlamentsbibliotek  Riksdagsbiblioteket 
Senast publicerat 15-01-2020 17:16