B 2/2019 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.08.2019
Lämnats avJustitiekanslern i statsrådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.10.2019
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjustitiekanslerer  grundrättigheter  laglighetsövervakning  mänskliga rättigheter  digitalisering (process)  rättegång  myndigheter   
Senast publicerat 1.10.2019 14:49