B 2/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.03.2020
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum30.03.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 01-04-2020 09:55