Senast publicerat 15-09-2021 15:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum25.02.2021Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021
Behandlingen avslutad15.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partifinansieringövervakningöppenhetanmälningspliktpartierbokföringrevisionstatsbidragStatens revisionsverk