Senast publicerat 10-02-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum25.02.2021Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021.

Enda behandlingen

28.10.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandlingen

17.11.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.11.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021
Behandlingen avslutad15.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

partifinansieringövervakningöppenhetanmälningspliktpartierbokföringrevisionstatsbidragStatens revisionsverk