Senast publicerat 14-03-2023 13:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum05.05.2022UtarbetareRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

12.05.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 30.9.2022.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.

Enda behandlingen

01.12.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 2/2022 rd och B 20/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

05.12.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

07.12.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.06.2022
Behandlingen avslutad10.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regeringarbokslutstatsbolagägarstyrningoffentlig ekonomihållbar utvecklingrättsstatcoronavirussmittsamma sjukdomar