B 20/2017 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum14.12.2017
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum15.12.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.05.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.05.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.02.2018
Behandlingen avslutad16.04.2018
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfinanspolitik  övervakning  offentlig ekonomi  stabilitets- och tillväxtpakten  offentligrättsliga samfund  Statens revisionsverk  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24-06-2019 14:40