B 20/2018 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.09.2018
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum28.09.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum25.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum29.01.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum29.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum30.01.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum01.02.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2018
Behandlingen avslutad24.01.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvalfinansiering  presidentval  valkampanjer  anmälningsplikt  övervakning   
Senast publicerat 01-02-2019 14:04