Senast publicerat 16-02-2021 16:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 20/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum12.12.2019Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

13.12.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.

Enda behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.10.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.10.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2020
Behandlingen avslutad10.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

finanspolitikekonomisk politikoffentlig ekonomimålsättningarövervakningstabilitets- och tillväxtpaktenprognoser