B 21/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.12.2018
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum05.12.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum22.02.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum22.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum01.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.01.2019
Behandlingen avslutad14.02.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfinanspolitik  stabilitets- och tillväxtpakten  ekonomisk politik  offentlig ekonomi  skattepolitik  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 30-01-2020 14:04