Senast publicerat 16-02-2021 16:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 21/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.01.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020.

Enda behandlingen

11.03.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

12.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

13.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad05.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valfinansieringEuropaparlamentsvalkandidater (valbara)övervakninganmälningaranmälningsplikt