Senast publicerat 22-06-2020 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 22/2018 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum20.12.2018Lämnats avJämställdhetsombudsmannenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

11.01.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.

Enda behandlingen

05.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

06.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.01.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

jämställdhetsombudsmänjämställdhetarbetslivdiskrimineringutbildningkön