B 22/2018 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum20.12.2018
Lämnats avJämställdhetsombudsmannen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum11.01.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.01.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjämställdhetsombudsmän  jämställdhet  arbetsliv  diskriminering  utbildning  kön   
Senast publicerat 22-06-2020 13:31