B 23/2018 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum28.01.2019
Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum29.01.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 23/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum25.02.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.02.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat31.01.2019
Behandlingen avslutad13.02.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinternationella organisationer  ekonomi  rättsstat  mänskliga rättigheter  demokrati  valövervakning  Europarådet  Finlands delegation i Europarådet 
Senast publicerat 30-01-2020 08:07