B 3/2018 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017

(Finländarnas framtidshus, Verksamhetsberättelse och bokslut 2017)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum10.04.2018
Lämnats avJubileumsfonden för Finlands självständighet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum11.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum29.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum29.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum30.05.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum31.05.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum01.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.04.2018
Behandlingen avslutad18.05.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordframtid  cirkulär ekonomi  social- och hälsovårdsreform  arbetsliv  Sitra 
Senast publicerat 26-06-2019 10:58