Senast publicerat 14-03-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 3/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum25.04.2019Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

10.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2019.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.

Enda behandlingen

12.12.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.12.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regeringarregeringspolitikstatsekonomistatsbudgeterministerierbokslutstatsbolagoffentlig ekonomiUttalande av riksdagen