B 3/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.04.2019
Lämnats avRegeringen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum10.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Revisionsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordregeringar  regeringspolitik  statsekonomi  statsbudgeter  ministerier  bokslut  statsbolag  offentlig ekonomi  Uttalande av riksdagen 
Senast publicerat 16.10.2019 16:05