Senast publicerat 01-12-2021 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 3/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Allmän debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2021Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.05.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 30.9.2021.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringarministerierbokslutstatsbolagoffentlig ekonomiregeringspolitikstatsekonomistatsbudgeterUttalande av riksdagen