B 4/2018 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum18.05.2018
Lämnats avJustitiekanslern i statsrådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.11.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum19.11.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.06.2018
Behandlingen avslutad11.10.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjustitiekanslerer  författningar  lagberedning  övervakning  laglighetsövervakning  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  myndigheter  advokater   
Senast publicerat 20-12-2019 10:07