B 4/2019 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.04.2019
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum06.09.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum11.09.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2019
Behandlingen avslutad14.06.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbibliotek  Riksdagsbiblioteket 
Senast publicerat 26-02-2020 18:01