B 5/2017 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.02.2017
Lämnats avFinlands delegation i Europarådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum28.02.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum07.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum08.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum12.06.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.03.2017
Behandlingen avslutad30.05.2017
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrättsstat  terrorism  yttrandefrihet  flyktingar  kvinnor  barn  idrott  kultur  valövervakning  demokrati  Finlands delegation i OSSEs parlamentariska församling 
Senast publicerat 17-10-2018 13:31