B 5/2018 rd

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum21.02.2018
Lämnats avBarnombudsmannen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.03.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.01.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum16.01.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum17.01.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.03.2018
Behandlingen avslutad08.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbarnombudsmän  barnpolitik  Konventionen om barnets rättigheter  välfärdsstat  utslagning  ojämlikhet  barnfamiljer  familjepolitik  barnskydd  barnets rättigheter   
Senast publicerat 29-01-2020 14:31