B 5/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.04.2019
Lämnats avRiksdagens revisorer
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsarbete  bokslut  bokföring  Riksdagens revisorer  Riksdagen 
Senast publicerat 16.10.2019 16:10