Senast publicerat 10-12-2020 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum03.03.2020Lämnats avFinlands delegation i EuroparådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.03.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Enda behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.12.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.12.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

internationella organisationermänskliga rättigheterdemokratirättsstatFinlands delegation i EuroparådetEuroparådet