B 6/2016 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2015

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum14.04.2016
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum19.04.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.9.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum08.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum09.09.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum09.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum12.09.2016
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum13.09.2016
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.04.2016
Behandlingen avslutad17.06.2016
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordparlamentsbibliotek  Riksdagsbiblioteket 
Senast publicerat 29-03-2017 10:20