Senast publicerat 29-03-2017 10:20
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 6/2016 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum14.04.2016Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

19.04.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.9.2016.

Enda behandlingen

09.09.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

12.09.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

13.09.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat26.04.2016
Behandlingen avslutad17.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

parlamentsbibliotekRiksdagsbiblioteket