Senast publicerat 05-12-2018 13:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 6/2017 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum06.04.2017Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

07.04.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2017.

Enda behandlingen

24.11.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandlingen

30.11.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.12.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2017
Behandlingen avslutad10.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

parlamentsbibliotekRiksdagsbiblioteket