B 6/2017 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum06.04.2017
Lämnats avRiksdagsbiblioteket
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum07.04.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.04.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.04.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum24.11.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum30.11.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum01.12.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum04.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.04.2017
Behandlingen avslutad10.11.2017
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordparlamentsbibliotek  Riksdagsbiblioteket 
Senast publicerat 05-12-2018 13:59