B 6/2018 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeUtskott
Mottagande av utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.04.2018
Lämnats avDiskrimineringsombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum28.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum06.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum07.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.05.2018
Behandlingen avslutad21.02.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddiskrimineringsombudsmän  jämlikhet  diskriminering  handikappade  arbetsliv  utlänningar  människohandel   
Senast publicerat 30.1.2020 14:37