Senast publicerat 06-10-2021 11:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 6/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum23.06.2021Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förvaltningcoronavirussmittsamma sjukdomarrehabiliteringresekostnaderFolkpensionsanstaltens fullmäktigeFolkpensionsanstalten