B 7/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.04.2019
Lämnats avRiksdagens revisorer
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum08.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad24.09.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbokslut  verksamhetsberättelser  bokföring  förvaltning  Utrikespolitiska institutet 
Senast publicerat 03-03-2020 15:55