Senast publicerat 03-03-2020 15:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 7/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2019Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.

Enda behandlingen

03.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

07.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad24.09.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bokslutverksamhetsberättelserbokföringförvaltningUtrikespolitiska institutet