Senast publicerat 11-02-2021 11:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 7/2020 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum10.06.2020Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

12.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.

Enda behandlingen

04.02.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.02.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.02.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2020
Behandlingen avslutad09.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialskyddsjukförsäkringsociala förmånerboksluttjänster (service)Folkpensionsanstaltens fullmäktigeFolkpensionsanstalten