Senast publicerat 13-03-2019 14:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2017 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum13.06.2017Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

14.06.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2017.

Enda behandlingen

25.10.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

27.10.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.10.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat16.06.2017
Behandlingen avslutad06.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmän