B 8/2017 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.06.2017
Lämnats avRiksdagens justitieombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum14.06.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum24.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.10.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum27.10.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.10.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.06.2017
Behandlingen avslutad06.10.2017
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagens justitieombudsmän   
Senast publicerat 13-03-2019 14:46